top of page
POLITYKA PRYWATNOŚCI HOGA STUDIO 

Administratorem strony jest Agata Krzysztofik, będąca właścicielem strony www.hoga-studio.pl

 

Możesz skontaktować się z Adminitratorem strony pisząc na adres: agata.krzysztofik@outlook.com

Użytkownik strony kontaktując się z Administratorem może przekazać mu swoje dane.

Dane przekazane Administratorowi, będą użyte do dalszego kontaktu z Użytkownikiem.

Dane będą gromadzone i przetwarzane przez Administratora, natomiast nie będą przekazywane dalej ani udostępniane osobom trzecim czy innym podmiotom, za wyjątkiem sytacji gdy użytkownik zdecyduje się przekazać dane w odrębnej umowie

(na realizację usługi fotograficznej).

Użytkownikomi przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania. modyfikacji.

Kontaktując się ze mną i udostepniając mi dane takie jak adres e-mail lub telefon masz gwarancję, że nie udostepnię Twoich danych innym podmiotom. Jeśli zdecydujesz się na współpracę ze mną, warunki wykorzystania Twoich danych w tym wizerunku będą opisane w oddzielnej umowie.

bottom of page